Välkommen till min nya webbsida Ralfs-Tubes!

Företaget Swedish Radiotubeshop har nu lagts ner, men jag fortsätter att sälja det som finns i lagret
samt en del av mina egna samlingar.
Verksamheten är nu privat hobbyverksamhet.