TUBES P-R
TYPE BRAND INFORMATION   STOCK EURO
PABC80 TFK, Philips originalbox

5

3,00
PC86 Lorenz,  originalbox goldpin

1

6,00
PC88 Philips orginalbox

1

5,00
 PCC84  Valvo, TFK  originalbox  

9

3,00
PCC85 Philips originalbox

0

3,00
PCC88~ECC88 Philips originalbox

0

12,00
PCC88~ECC88 Ediswan originalbox

0

13,00
PCC88~ECC88 TFK originalbox

0

12,00
PCC89 Mullard originalbox

0

6,00
PCC189 TFK originalbox

4

6,00
PC92 TFK originalbox

0

4,00
PC96 TFK originalbox

0

4,00
PC97 Philips originalbox

1

3,50
PCF80 Philips orginalbox

4

3,00
PCF82 Siemens originalbox

3

2,00
PCF86 Philips orginalbox

3

2,50
PCF200 Philips originalbox

5

2,00
PCF201 Philips orginalbox

3

2,00
PCF801 Siemens originalbox

14

2,00
PCF802 Philips originalbox

1

3,00
PCF803 Philips originalbox

3

3,00
PCH200 Philips, TFK originalbox

27

2,00
PCL200 Philips originalbox

0

2,00
PCL81 TFK originalbox

10

4,00
PCL82 TFK orginalbox

0

4,00
PCL83 Mullard originalbox

0

2,00
PCL84 Philips, TFK originalbox

7

2,00
PCL85 Philips originalbox

0

3,50
PCL86 Philips originalbox

0

7,00
PCF86 Siemens originalbox

4

2,00
PD500 Philips orginalbox

1

7,00
PF86 Philips, TFK orginalbox

3

5,00
PFL200 Philips orginalbox

0

2,00
PL36 Siemens, Phil, QT originalbox

7

7,00
PL500 Philips originalbox

5

6,50
PL504 Philips originalbox

2

6,00
PL508 Philips, Tungsram originalbox

4

6,00
PL519 TFK orginalbox

0

16,00
PL81 Philips originalbox

8

2,00
PL81A Philips originalbox

3

2,00
PL82 Philips orginalbox

2

2,00
PL83 Siemens originalbox

1

2,50
PL84 Philips,QT originalbox

7

5,00
PL805 Sim. Valvo orginalbox

3

3,50
PLL80 Lorenz orginalbox

0

15,00
QQC04/15 Philips originalbox

6

10,00
QQE02/5 Philips originalbox

2

6,50
QQE03/12 Philips originalbox

4

6,50
QQE03/20 Philips originalbox

3

8,00
QQE04/20 Philips originalbox

2

8,00
QQE06/40 Philips originalbox

1

8,00
QV03/12 Mullard originalbox

4

5,00
QV04/7 Mullard originalbox

1

5,00
QQV03/20A Mullard originalbox

1

8,00
RS1009 Siemens no box

1

7,00
RQE52    Adapter for Type QQ....
1,50
ZL1020 Philips originalbox

1

8,00
YL1080 Philips originalbox

1

6,50